KULUTTAJA-ARPATILAUSREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Arpa ja Bingo ry (jäljempänä SAB)

Juristinkatu 6, 20780 Kaarina

Puhelin: 0403 110 550

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

SBH-Yhtiöt Oy / Tekninen johtaja

Puhelin: 0403 110 550

Sähköposti: info@SAB.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kuluttaja-arpatilausrekisteri

 

 4. Asiakastietojen käyttötarkoitukset

Asiakastietojen käsittelyn yleisenä asiakastietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan SAB:lle antama toimeksianto tai SAB:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Kuluttaja-arpatilausrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen.

 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito ja hallinta.

 • Asiakastietojen sekä asiakashistorian hallinta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Kuluttaja-arpatilausrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

 Asiakkaan perustiedot

 • Nimi

 • Osoitetiedot

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

Asiakkuuden alkaminen

Osto- ja rahaliikennehistoria

Suoramarkkinoinnin kiellot

Tiedot ulkoisista tietolähteistä (kohta 6)

 

SAB säilyttää vain SAB:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden säilyttämiselle ei enää ole perustetta, poistetaan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tai tilauksen tekemisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa kyselyihin.

 

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

SAB käyttää verkkopalveluissaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen.

 

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten SAB ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

 

SAB:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan tietoja ei luovuteta SAB:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakastietoja voidaan siirtää SAB:n suoramarkkinointirekisteriin.

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Pääsääntöisesti SAB ei siirrä tai luovuta asiakkaan asiakastietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asiakastietolain sallimilla tavoilla, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuluttaja-arpatilausrekisterin tietoturvallisuus sekä asiakastietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Asiakastiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 

Asiakastietoja käsittelevät vain SAB:n määrittelemät henkilöt sekä SAB:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

SAB:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas voi todentaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden SSL-varmenteesta.

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on asiakastietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen tarkastuspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi asiakastietolain 29 §:n mukaisesti korjata tietojaan tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

12. Suoramarkkinoinnin kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

JÄLLEENMYYJÄ-ARPATILAUSREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Arpa ja Bingo ry (jäljempänä SAB)

Juristinkatu 6, 20780 Kaarina

Puhelin: 0403 110 550

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

SBH-Yhtiöt Oy / Tekninen johtaja

Puhelin: 0403 110 550

Sähköposti: info@SAB.fi

 

3. Rekisterin nimi

Jälleenmyyjä-arpatilausrekisteri

 

 4. Asiakastietojen käyttötarkoitukset

Asiakastietojen käsittelyn yleisenä asiakastietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan SAB:lle antama toimeksianto tai SAB:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Jälleenmyyjä-arpatilausrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen.

 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito ja hallinta.

 • Asiakastietojen sekä asiakashistorian hallinta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jälleenmyyjä-arpatilausrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

 Asiakkaan perustiedot

 • Nimi

 • Asiakkaan edustama seura tai yhdistys

 • Osoitetiedot

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

Asiakkuuden alkaminen

Osto- ja rahaliikennehistoria

Suoramarkkinoinnin kiellot

Tiedot ulkoisista tietolähteistä (kohta 6)

 

SAB säilyttää vain SAB:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden säilyttämiselle ei enää ole perustetta, poistetaan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tai tilauksen tekemisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa kyselyihin.

 

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

SAB käyttää verkkopalveluissaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen.

 

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten SAB ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

 

SAB:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan tietoja ei luovuteta SAB:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakastietoja voidaan siirtää SAB:n suoramarkkinointirekisteriin.

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Pääsääntöisesti SAB ei siirrä tai luovuta asiakkaan asiakastietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asiakastietolain sallimilla tavoilla, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jälleenmyyjä-arpatilausrekisterin tietoturvallisuus sekä asiakastietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Asiakastiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 

Asiakastietoja käsittelevät vain SAB:n määrittelemät henkilöt sekä SAB:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

SAB:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas voi todentaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden SSL-varmenteesta.

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on asiakastietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen tarkastuspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi asiakastietolain 29 §:n mukaisesti korjata tietojaan tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

12. Suoramarkkinoinnin kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:

Suomen Arpa ja Bingo ry, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 • Arpajaisten järjestäjä: Suomen Arpa ja Bingo ry

 • Arpajaislupa: Luvan numero: RA/2019/1136

 • Arpojen myyntiaika ja -alue: 1.1.2020 – 30.9.2020, koko maa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

 • Arpajaisten käytännön toimeenpanija: SBH-Yhtiöt, Juristinkatu 6, 20780 Kaarina. 040 311 0570 (Palvelemme puhelimitse arkipäivisin klo 9-15, info@suvilyhty.fi

 

   Rekisteri- ja tietosuojaseloste